61 локал

Издавање, 17 m2 са санитарним чвором. 6.000,00 динара + трошкови