Продаја и издавање

Приземље

Локал 32
Издавање

Локал 32

Приземље

Локал 33
Издавање

Локал 33

Приземље

Локал 36
Продаја локала од 15м2

Локал 33

Приземље

Локал 39
Издавање локала, 14м2, санитарни чвор. 80 eur

Локал 39

Сутерен

Локал 45
Издавање

Локал 45

Приземље

1. спрат

2. спрат

88 локал
Продаја и издавање

Локал 88

2. спрат

Поткровље