Продаја и издавање

Приземље

Локал 30
Издавање

Локал 30

Приземље

Локал 32
Издавање

Локал 32

Приземље

Локал 33
Издавање

Локал 33

Приземље

Локал 36
Продаја локала од 15м2

Локал 33

Приземље

40 локал
Продаја и издавање

Локал 40

Сутерен

Локал 41
Издавање

Локал 41

Приземље

Локал 42
Издавање

Локал 42

Приземље

Локал 45
Издавање

Локал 45

Приземље

Локал 46
Издавање

Локал 46

Приземље

Локал 47
Издавање

Локал 47

Приземље

Локал 48
Продаја, 14m2, цена: 7.000€; Постоји и могућност издавања

Локал 48

Приземље

1. спрат

2. спрат

88 локал
Продаја и издавање

Локал 88

2. спрат

Поткровље