Продаја и издавање

Приземље

Локал 29
Издавање

Локал 29

Приземље

Локал 30
Издавање

Локал 30

Приземље

Локал 32
Издавање

Локал 32

Приземље

Локал 33
Издавање

Локал 33

Приземље

Локал 42
Издавање

Локал 42

Приземље

Локал 43
Продаја и издавање

Локал 43

Приземље

Локал 44
Продаја

Локал 44

Сутерен

Локал 45
Издавање

Локал 45

Приземље

Локал 46
Издавање

Локал 46

Приземље

1. спрат

Локал 61
Издавање, 17 m2 са санитарним чвором. 6.000,00 динара + трошкови

Локал 61

1. спрат

2. спрат

Поткровље