Издавање,
17 m2 са санитарним чвором.
6.000,00 динара + трошкови