39 локал

Издавање локала, 14м2, санитарни чвор. 80 eur